ABC: Sprzedaż, tworzenie ofert i relacje z klientami [Horn] 31.05.2017 18.30-21.00

Do wzięcia udziału w warsztatach jest potrzebne Uczestnicwo w Inkubatorze UW. Prosimy o wypełnienie dodatkowych danych. 

Imię/Nazwisko/Jednostka/Email
wykorzystanie i przetwarzanie przez Uniwersytet Warszawski z siedzibą ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, moich danych osobowych w celach związanych z przetwarzaniem aplikacji Uczestnicwa w Inkubatorze UW, w celach w celach związanych z przetwarzaniem uczestnictwa w warszatach organizowanych przez Inkubator UW oraz w celach związanych z działaniem Inkubatora Uniwesytetu Warszawskiego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U.2014r.,poz.1182r. z późn.zm.). Jednocześnie zgadzam się na przesyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422).

Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przyjmuję do wiadomości, że: ▪ Administratorem danych jest Uniwersytet Warszawski, z siedzibą ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, ▪ dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonym celem i nie będą bez mojej zgody przekazywane innym administratorom danych, ▪ dane będą udostępniane wyłącznie uprawnionym do ich otrzymywania podmiotom i osobom, ▪ przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, ▪ przysługuje mi prawo wniesienia umotywowanego pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ▪ po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte, ▪ dane podaję dobrowolnie.