Konkurs na MiniGranty dla studentów, doktorantów i doktorów Wydziału Biologii

Logos

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego organizuje konkurs na Mini Granty dla studentów, doktorantów i doktorów Wydziału Biologii. Nagrody są sponsorowane przez firmę  RDLS Sp. z o.o. Grant będący nagrodą w Konkursie, przyznawany jest na zakup materiałów laboratoryjnych o wartości do 10 000 PLN netto (m.in. plastików i szkła laboratoryjnego, odczynników chemicznych, zestawów odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego, którego wartość nie przekracza 3 000 PLN netto) i udostępnienie laboratorium oraz aparatury do badań (np. mikroskopów, chromatografów itp.). 

Osoby, które otrzymają i zrealizują grant otrzymają dodatkowo zaświadczenie od firmy RDLS, Inkubatora UW oraz Wydziału Biologii UW, że były kierownikiem własnego projektu badawczego.

Kto może aplikować?

Student II stopnia, doktorant, doktor Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego będący Uczestnikiem Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego. Jeśli nie jesteś uczestnikiem Inkubatora, możesz to zrobić w trakcie wypełniania formularza aplikacyjnego

Kryteria oceny

Efekty Projektu powinny mieć możliwość praktycznego wykorzystania (niekoniecznie o charakterze komercyjnym / biznesowym).

Kryteriami oceny Projektów są w szczególności:

  • zapotrzebowanie na rozwiązanie oferowane przez Projekt;
  • praktyczność Projektu;
  • oryginalność Projektu;
  • plan i ekonomika budżetu prac badawczych;
  • zgodność z Regulaminem.

Wszystkie informacje są zawarte w poniższym regulaminie:

Regulamin Konkursu

Termin przesyłania zgłoszeń mija 15 czerwca 2016 r.

Zgłoszenia:

Wypełnij zgłoszenie na stronie:

Lub ściągnij i wyślij wypełniony formularz na kontakt(at)inkubator.uw.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy

W razie pytań prosimy o kontakt:

  • Jan Mąka (Inkubator UW) - jan.maka(at)inkubator.uw.edu.pl
  • Łukasz Rodek (RDLS Sp. z o.o.) - lukasz.rodek(at)rdls.pl
FAQs

Do kogo należą prawa własności intelektualnej ?

Firma RDLS i Inkubator UW nie będą rościły sobie praw do własności Intelektualnej wytworzonej w ramach grantu. Wytworzona własność intelektualne należy do Twórcy.

Czy jedna osoba może złożyć więcej niż jeden wniosek?

Tak. Warunkiem jest to, że wnioski obejmują różne pomysły.

Czy wniosek może być złożony przez więcej niż jedną osobę?

Tak. W takim wypadku należy opisać rolę poszczególnych osób w projekcie (np. w polu „Opis projektu”). Projekt może mieć tylko jednego kierownika. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają zaświadczenia o udziale w projekcie.