Aplikacja IUW

Kto może aplikować?

Oferta Inkubatora UW jest skierowana jest do:
 • studentów Uniwersytetu Warszawskiego,
 • doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego,
 • absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego do 2 lat po ukończeniu studiów,
 • pracowników Uniwersytetu Warszawskiego,
 • pracowników jednostek naukowo-badawczych współpracujących z Uniwersytetem Warszawskim.
Imię/Nazwisko/Jednostka/Email
wykorzystanie i przetwarzanie przez Uniwersytet Warszawski z siedzibą ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, moich danych osobowych w celach związanych z przetwarzaniem aplikacji Uczestnicwa w Inkubatorze UW oraz w celach związanych z działaniem Inkubatora Uniwesytetu Warszawskiego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U.2014r.,poz.1182r. z późn.zm.). Jednocześnie zgadzam się na przesyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422).

Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przyjmuję do wiadomości, że: ▪ Administratorem danych jest Uniwersytet Warszawski, z siedzibą ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, ▪ dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonym celem i nie będą bez mojej zgody przekazywane innym administratorom danych, ▪ dane będą udostępniane wyłącznie uprawnionym do ich otrzymywania podmiotom i osobom, ▪ przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, ▪ przysługuje mi prawo wniesienia umotywowanego pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ▪ po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte, ▪ dane podaję dobrowolnie.

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego (IUW) działa w ramach Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni i możliwości do przekształcania efektów pracy naukowej w praktyczne rozwiązania oraz zdobywania kompetencji i umiejętności miękkich, które składają się na przedsiębiorcze myślenie. Przedsiębiorczość nie jest bowiem prowadzeniem biznesu, a sposobem myślenia człowieka, który przy użyciu różnych narzędzi (w tym biznesowych) rozwiązuje problemy, dostarcza nowych usług i kreuje innowacyjne rozwiązania dla siebie i dla swojej społeczności (lokalnej lub szerszej).

Chcemy, by w Inkubatorze powstawały start-upy czy NGO-sy, ale zależy nam również na rozwoju osób, które wezmą udział w projekcie, by nie bały się inicjowania zmian w firmach czy społecznościach lokalnych. Oferta Inkubatora skierowana jest do studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Bieżące działania IUW będą również obejmowały prezentację efektów pracy otoczeniu biznesowemu, potencjalnym inwestorom oraz wymianę doświadczeń pomiędzy osobami prowadzącymi projekty/start-upy.

Jak funkcjonuje Inkubator UW?
Działalność Inkubatora skupia się na czterech poziomach Twojego zaawansowania

SZUKAM INSPIRACJI

 • Odbiorca: student
 • Oferta: OGUN, warsztat inspiro,chmura zajęć
 • Efekt: Znalezienie pomysłu na biznes / rozwój kompetencji

MAM POMYSŁ

 • Odbiorca: student/doktorant
 • Oferta: chmura zajęć,opiekun naukowy, mentor,budżet
 • Efekt: Stworzenie biznesplanu.

MAM BIZNESPLAN

 • Odbiorca: student/doktorant/pracownik UW
 • Oferta: chmura zajęć,opiekun biznesowy, spin-off UW
 • Efekt: Realizacja biznesplanu. Otwarcie firmy.
 • Za niewielką opłatą: adres wirtualny.

ROZWIJAM FIRMĘ

 • Odbiorca: student/doktorant/pracownik UW
 • Oferta: chmura zajęć
 • Efekt: Wyjście z inkubatora dojrzałego rynkowo przedsiębiorstwa.
 • Za niewielką opłatą: wynajem powierzchni.

 OGUN „Przedsiębiorczość. Otwórz głowę.” jest realizowany pilotażowo w semestrze letnim 2016/17. Docelowo zajęcia będą prowadzone w każdym semestrze dla 150 słuchaczy. Najbardziej podstawowe treści kursu będą realizowane również w formie kilkugodzinnego warsztatu inspiro. W ramach chmury zajęć Inkubator we współpracy z ekspertami z Uniwersytetu i spoza niego będzie oferował spotkania i warsztaty poruszające tematykę szeroko pojętej przedsiębiorczości. Będą to zajęcia poruszające zagadnienia dotyczące, np. marketingu, sprzedaży czy prawnych aspektów prowadzenia przedsiębiorstwa. Harmonogram szkoleń będzie uaktualniany w zakładce Warsztaty. Oprócz warsztatów planowane są również dyżury ekspertów, podczas których prowadzone będą indywidualne konsultacje.